ZMOS zriadil transparentný účet na pomoc Ukrajine

Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo Transparentný účet. Okrem toho spracovalo vzory konkrétnych uznesení zastupiteľstiev k adresnej pomoci a tiež apeluje na vysoké školy a univerzity.

Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch. Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

Link na účet: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2509000000005188010894

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s bezproblémovým a legislatívne komfortným rozhodovaním mestských a obecných zastupiteľstiev vypracovalo vzor dvoch uznesení. Jedno sa týka poskytnutia finančnej pomoci s verejného rozpočtu samosprávy a druhé je vo vzťahu k dočasnému odpusteniu dane z ubytovania pre pomoc migrantom.

Združenie miest a obcí Slovenska zároveň apeluje na vysoké školy a univerzity, aby v rámci svojich možností apelovali na jazykovo vybavených študentov ukrajinského jazyka a ďalších príbuzných jazykov na ich pôsobenie v prihraničí, pretože ich jazykové zručnosti sú v tomto období mimoriadne dôležité.