Betlehemské svetlo v Tatranskej Javorine

Betlehemské svetlo je plameň horiaci v betlehemskej jaskyni, kde sa narodil Ježiš Kristus. Každoročne v predvianočnom období si chodia skauti odpáliť plameň a roznášajú ho do miest a obcí po celej Európe. Tento rok, už po 32. raz, ho slovenskí skauti prevzali z Rakúska a v nedeľu 12.12.2021 ho odovzdali poľským skautom na hranici na Lysej Poľane. Tak tento plamienok, symbol pokoja a mieru, bude počas štedrého večera horieť v rodinách nielen na Slovensku.

Prajem si, aby tento plamienok horel aj v našej obci nie len na našich vianočných svietnikoch, ale hlavne v našich srdciach, aby nám všetkým doniesol posolstvo Vianoc z betlehemskej jaskyne. Posolstvo dobra, lásky, pokoja a dobrých medziľudských vzťahov. Objavme ho v sebe už tieto Vianoce a nech nás všetkých sprevádza na cestách po celý budúci rok.

Alena Pitoňáková
starostka obce