Téma medvede vs. odpadové kontajnery

v zmysle požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa 15.7.2021 o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého, týmto zverejňujeme reportáž k tejto téme.

– Reportáž z YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti nájdete na tomto odkaze: https://youtu.be/yEwlkccFwhs

– Rozšírenejšiu verziu z portálu dobrenoviny.sk nájdete na tomto odkaze: https://bit.ly/3ov8rWR