AED defibrilátor v Tatranskej Javorine

Oznamujeme občanom a návštevníkom Tatranskej Javoriny, že v obci sa nachádza AED defibrilátor, ktorý je majetkom Kancelárie prezidenta SR, je umiestnený v zámočku v Tatranskej Javorine.

Kancelária prezidenta súhlasí s tým, že v prípade núdze, keď je potrebné zachrániť ľudský život, poskytne AED defibrilátor aj pre potrebu obce.

V prípade potreby volajte na číslo: +421907994144

Ľudský život je veľmi krehký a pevné zdravie je dar, ktorého sa každému nedostalo. Obec Tatranská Javorina si túto skutočnosť plne uvedomuje a ďakuje Kancelárií prezidenta SR za ústretovosť a ochotu pomôcť pri poskytnutí prvej pomoci na území obce.