Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade aj v čase pandémie COVID-19 a prebiehajúceho elektronického sčítania obyvateľstva upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na páchanie podvodov pri možnom asistenčnom sčítaní obyvateľstva (od 01. apríla do 31. októbra 2021) „falošnými mobilnými asistentmi“.    

V tejto súvislosti Policajný zbor:

  1. upozorňuje seniorov,

      aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne    

      kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní,

  1. odporúča seniorom,

           aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich  

           príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú,

           aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré  

           nepoznajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú   

           pomoc  pri sčítaní,

  1. vyzýva seniorov,

      ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami alebo pomocou svojich blízkych, aby sa pri    

      asistenčnom sčítaní:

osobne dostavili na zriadené kontaktné miesto obce/mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich mobilný asistent sčíta priamo v bydlisku (mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec/mesto a budú sa povinne preukazovať preukazom). Pri tomto sčítaní je žiadúce, aby si dohodli presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránili podvodníkom kontaktovanie ich osoby, napr. pod legendou mobilného asistenta, resp. inej pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne vylákať od nich peniaze, prípadne zneužiť ich doklady totožnosti, aby boli zvlášť opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri asistenčnom sčítaní,

  1. žiada seniorov,

      aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami,

      kontaktovali políciu na čísle 158.