Oznam – Zmenené úradné hodiny

Počas trvania núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID 19 obec Tatranská Javorina upravuje stránkové dni a úradné hodiny s platnosťou od 10.03.2021 do odvolania v tomto režime:

        pondelok – streda:   úradné hodiny od 8,00 hod. do 12,00 hod.

        štvrtok – piatok:   nestránkové dni ( obecný úrad bude uzamknutý)

Prosíme občanov o vybavovanie len najnutnejších záležitosti.
Pripadne telefonicky na telefónnom čísle: 052 99 104, 0907994144,
elektronický cez emailovú adresu obce: obecnyurad@tjavorina.eu, starosta@tjavorina.eu