Oznámenie o zámere „I/66 – 083 Podspády most“

Obec Tatranská Javorina oznamuje o zámere „I/66 – 083 Podspády most“

Viac informácií v prílohe.

Zámer bude verejnosti prístupný po dobu 21 dní od zverejnenia informácií na Obecnom úrade v Tatranskej Javorine.

Oznámenie o zámere „I/66 – 083 Podspády most“ bolo zverejnené na úradnej tabuli Obecného úradu Tatranská Javorina a na oficiálnej stránke www.tjavorina.eu dňa 04.02.2021

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 368KB)