Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 914KB)

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.