Zápisnica zo zasadnutia OcZ zo dňa 09.12.2020

10 / 100

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 75KB)

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

10 / 100