Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil tlačivo – potvrdenie o výkone zamestnania pre cezhraničných pracovníkov, ide o potvrdenie pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ich miesto výkonu práce je v susednom štáte. Taktiež pre tie osoby, ktoré nie sú občanmi SR a majú trvalý alebo prechodný pobyt v susednom štáte v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu a miesto výkonu práce majú na Slovensku, taktiež do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. Toto potvrdenie nepotrebujú občania SR, ktorí bývajú v prihraničnej oblasti do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. 

Zdroj: