Oznam o celoplošnom testovaní na COVID-19 v obci Tatranská Javorina – II. kolo

V obci Tatranská Javorina sa uskutoční II. kolo jednodňového testovania na COVOD-19.

Odberné miesto:     Obecný úrad v Tatranskej Javorine

Dátum testovania:  07.11.2020 (sobota)

Čas testovania:

  • 8:00 – 12:00 (12:00 – 13:00 prestávka)
  • 13:00 – 17:00 (17:00 – 17:30 prestávka)
  • 17:30 – 20:00

Občania sa testovania môžu zúčastniť v ľubovoľnom poradí, nie je určené poradie podľa čísla domu, ani podľa abecedného zoznamu.

Uprednostnení budú občania bývajúci v Tatranskej Javorine, občania so zdravotným postihnutím a seniori nad 65 rokov.

Doneste si prosím so sebou:

  • občiansky preukaz (občania nad 15 rokov)
  • preukaz poistenca ( deti od 10 do 15 rokov)
  • pas, alebo preukaz cudzinca (cudzinci)

Otestovať sa môžete na odbernom mieste v mieste bydliska, nerozhoduje trvalý pobyt. Testovaní občania si vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní pracovníci bezpečnostných zložiek.