Oznámenie o vykonávani geodetických činnosti

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch október až november 2020 bude v katastrálnom území obce Tatranská Javorina vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch a bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác.
Kontakt na realizátora prác: e-mail: gkuosgz@skgeodesy.sk
Internetová stránka v správe GKÚ: https://www.geoportal.sk/sk/geodeticke-zaklady/

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 815KB)