Oznam o celoplošnom testovaní na COVID-19 v obci Tatranská Javorina

V obci Tatranská Javorina sa uskutoční jednodňové testovanie na COVOD-19.

Odberné miesto:     Obecný úrad v Tatranskej Javorine

Dátum testovania:  31.10.2020 (sobota)

Čas testovania:

  • 7:00 – 12:00 (12:00 – 13:00 prestávka)
  • 13:00 – 17:30 (17:30 – 18:00 prestávka)
  • 18:00 – 22:00

posledný odber sa uskutoční o 21:30.

Občania sa testovania môžu zúčastniť v ľubovoľnom poradí, nie je určené poradie podľa čísla domu, ani podľa abecedného zoznamu.

Doneste si prosím so sebou:

  • občiansky preukaz (občania nad 15 rokov)
  • preukaz poistenca ( deti od 10 do 15 rokov)
  • pas, alebo preukaz cudzinca (cudzinci)

Testovanie bude dobrovoľné, určené je pre osoby od 10 do 65 rokov. Testovanie sa neodporúča osobám so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami. Občanom nad 65 rokov sa odporúča, aby namiesto testovania absolvovali domácu karanténu, v takom prípade nemusia absolvovať  celoplošné testovanie. Na testovanie môžu prísť všetky osoby.  Na testovaní sa musia zúčastniť aj cudzinci , ktorí sa počas jeho realizácie nachádzajú na území SR, inak pre nich platí zákaz vychádzania. Povinnosť absolvovať testovanie neplatí pre osoby, ktoré boli v posledných 90 dňoch pozitívne testované na Covid – 19. Výnimku majú tiež osoby, ktoré sa budú môcť preukázať negatívnym výsledkom testu, ktorý obdržali 30.októbra 2020 (piatok) o 8:00 hod. a neskôr. Otestovať sa môžete na odbernom mieste v mieste  bydliska, nerozhoduje trvalý pobyt. Testovaní občania si  vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní pracovníci bezpečnostných zložiek.