Odvolanie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 26 mája 2020 od 10:00 hod.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 236KB)