Rozhodnutie o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: Neznáma)

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.