Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V zmysle plnenia harmonogramu organizačno technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obec Tatranská Javorina určuje pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie mailovú adresu: obecnyurad@tjavorina.eu