Odmena zástupcovi starostu obce

Obec Tatranská Javorina, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Tatranská Javorina – Martin Krigovský, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. 
Odmena zástupcu starostu určuje na sumu 15,00 EUR mesačne a bude sa vyplácať raz ročne vo výplatnom termíne obce za mesiac december spolu s ostatnými odmenami poslancov.