Pozvánka na divadelné predstavenie “Guroľské pošodky”

Obec Tatranská Javorina
pozýva
všetkých obyvateľov Tatranskej Javoriny
na divadelné predstavenie
GORALSKÝ KABARET
v goralskom nárečí
GUROĽSKÉ POŠODKY
Účinkuje: divadlo RAMAGU zo Spišskej Starej Vsi.
Dňa 29.10.2019 (utorok) o 17,00 hod v hoteli MONTFORT v Tatranskej Javorine
Kabaret je kombinácia pesničiek a hovoreného textu, ktorý Vás svojou atmosférou vtiahne do osudov a príbehov starých rodičov – Goralov. Zaspomínajme a zabavme sa spolu.