Prerušenie distribúcie elektriny č.d. 14

Vážení občania,
Východoslovenská distribučná spoločnosť Košice oznamuje, že bude z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia prerušená distribúcia elektriny. V tejto súvislosti Vás VSD upozorňuje na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. Podľa ustanovenia § 31 ods.1, písm.e), bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody. Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a.s. v časti Distribučná sústava/ informácie o sústave.

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 90KB)