Odvolanie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 21. júna 2019 od 10.00 hod. 

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 62KB)