Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu

V zmysle plnenia organizačno technického zabezpečenia volieb do európskeho parlamentu v roku 2019 obec Tatranská Javorina určuje na doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu emailovú adresu obce Tatranská Javorina: obecnyurad@tjavorina.eu