Voličský preukaz pre voľby prezidenta SR

Občan Slovenskej republiky môže požiadať (obec, v ktorej má trvalý pobyt) o vydanie voličského alebo hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávni zúčastniť sa volieb mimo svojho trvalého bydliska.

Podmienky žiadosti o voličský alebo hlasovací preukaz:

 • najskôr 30 dní pred voľbami,
 • najneskôr 2 dni pred voľbami,
 • žiadať v mieste svojho trvalého pobytu.

Spôsob požiadania o voličský alebo hlasovací preukaz:

 • osobne,
 • písomne alebo elektronicky (e-mail),
 • splnomocnenou osobou (úradne overené splnomocnenie, splnomocnená osoba potvrdzuje prevzatie voličského preukazu svojím podpisom).

Písomná alebo elektronická žiadosť obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú má obec voličský alebo hlasovací preukaz zaslať.

V zmysle plnenia organizačno technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 obec Tatranská Javorina určuje na doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu emailovú adresu obce Tatranská Javorina: obecnyurad@tjavorina.eu

Splnomocnenie obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), rovnako obsahuje aj meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu, ktorú splnomocnil na prevzatie voličského alebo hlasovacieho preukazu.

Výsledok procesu:

 • obec zašle voličský alebo hlasovací preukaz na adresu, uvedenú v žiadosti, a to doporučene „Do vlastných rúk“,
 • následne ho zo zoznamu voličov vyškrtne.

Prílohy:

 1. Žiadosť o vydanie voličského preukazu na voľby prezidenta Slovenskej republiky (Typ súboru: DOCX, Veľkosť súboru: 5.4kB)
 2. Žiadosť o vydanie voličského preukazu na voľby prezidenta Slovenskej republiky (Typ súboru: ODT, Veľkosť súboru: 16.2kB)
 3. Žiadosť o vydanie voličského preukazu na voľby prezidenta Slovenskej republiky (Typ súboru: DOC, Veľkosť súboru: 14.8kB)
 4. Žiadosť o vydanie voličského preukazu na voľby prezidenta Slovenskej republiky (Typ súboru: RTF, Veľkosť súboru: 13.6kB)
 5. Žiadosť o vydanie voličského preukazu na voľby prezidenta Slovenskej republiky (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 56.4kB)