Súťaž o najkrajšiu snehovú sochu – 2019

Využime naše snehové podmienky a zapojme sa všetci do súťaže!
Obecný úrad v Tatranskej Javorine vyzýva všetkých obyvateľov aj návštevníkov Tatranskej Javoriny, aby sa zapojili do súťaže!

Zapojiť sa môžu deti, dospelí, rodiny, jednotlivci a skupinky.
Termín na postavenie sochy je do 22.02.2019.
Socha môže byť postavená podľa vlastného vkusu a výberu, na ktoromkoľvek (viditeľnom) mieste v Tatranskej Javorine, Podspádoch a na Lysej Poľane.

Registráciu sochy je potrebné vykonať na tel. čísle 0907 994 144, alebo osobne na obecnom úrade.

Po nahlásení účasti snehové diela budú priebežne hodnotené komisiou.
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu sochu bude na lyžiarskych pretekoch 23.02.2019 v areáli Ski TAJA Tatranská Javorina.

Veríme, že účastníkom bude priať počasie a snehové podmienky.
Tešíme sa na bohatú účasť!