E-mailová žiadosť pre vydanie volebného lístka – vzor

Kliknite na nasledujúci odkaz a vzor žiadosti bude otvornený vo vašom emailovom klientovi. Poslať žiadosť 

V prípade že vám odkaz nefunguje šablónu si skopírujte do svojho klienta a priamo v ňom prispôsobte a doplnte svoje údaje.

Dobrý deň,

chcel by som Vás požiadať o vydanie volebného preukazu z obce Tatranská Javorina pre obe kolá nadchádzajúcich prezidentských volieb. Poprosím Vás o hlasovací preukaz platný pre dni 16. marca 2019 a 30. marca 2019.

Moje údaje sú nasledovné:

  • meno a priezvisko: Meno Priezvisko
  • rodné číslo: 112233/XXYY
  • štátna príslušnosť: Slovenská republika
  • adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu): Tatranská Javorina, Vymyslená 123
  • korešpondenčná adresa, na ktorú prosím doručiť hlasovací preukaz: Meno Priezvisko, Vymyslená 123/AB, 801 10 Poprad

Potvrďte mi, prosím, že ste tento e-mail dostali a hlasovací preukaz mi bude vydaný a zaslaný. Ďakujem pekne za pomoc a prajem Vám pekný deň.

S pozdravom

Meno Priezvisko