Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V zmysle plnenia organizačno technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 obec Tatranská Javorina určuje pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie mailovú adresu obce Tatranská Javorina: obecnyurad@tjavorina.eu