Poslanci obecného zastupiteľstva

Miroslav Michaľák, Bc. nezávislý kandidát
Martin Krigovský Kresťanskodemokratické hnutie
Jozef Gallik nezávislý kandidát
Slávka Gnebusová Kresťanskodemokratické hnutie
Andrej Prichocký, Bc. Kresťanskodemokratické hnutie

Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípade neprítomností starostky obce, prípadne jej zástupcu: Jozef Gallik