Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Martin Krigovský

Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Bc. Miroslav Michaľák, Bc. Andrej Prichocký

Komisia na ochranu verejného poriadku a na vybavenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce:

Predseda: Bc. Andrej Prichocký

Členovia: Jozef Gallik, Slávka Gnebusová, Martin Krigovský, Bc. Miroslav Michaľák

Vložiť komentár