Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu


MESIAC

TKO

TRIEDENÝ ZBER-VRECIA

JANUÁR 2019

23.01.2019 streda

02.01.2019 streda 30.01.2019 streda

FEBRUÁR 2019

20.02.2019 streda

27.02.2019 streda

MAREC 2019

20.03.2019 streda

27.03.2019 streda

APRÍL 2019

17.04.2019 streda

24.04.2019 streda

MÁJ 2019

15.05.2019 streda

22.05.2019 streda

JÚN 2019

12.06.2019 streda

19.06.2019 streda

JÚL 2019

10.07.2019 streda

17.07.2019 streda

AUGUST 2019

07.08.2019 streda

14.08.2019 streda

SEPTEMBER 2019

04.09.2019 streda

11.09.2019 streda

OKTÓBER 2019

02.10.2019 streda 30.10.2019 streda

09.10.2019 streda

NOVEMBER 2019

27.11.2019 streda

06.11.2019 streda

DECEMBER 2019

27.12.2019 piatok

04.12.2019 streda