Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 2018

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 169
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 95
Počet odovzdaných obálok: 95
Účasť voličov v %: 76,43

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby:

  • Obecného zastupiteľstva: 94 (1 neplatný lístok)
  • Starostu: 92 (3 neplatné lístky)

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5
Počet zvolených poslancov: 5
Zvolený starosta: Alena Pitoňáková – Nezávislý kandidát – 76 hlasov (82.6%)

Ostatný kandidáti v poradí:

Anton Tomlan Bc. – ĽS – Naše Slovensko – 16 hlasov (17,40%)

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Miroslav Michaľák , Bc. nezávislý kandidát 71
2. Martin Krigovský Kresťanskodemokratické hnutie 55
3. Slávka Gnebusová Kresťanskodemokratické hnutie 53
4. Jozef Gallik nezávislý kandidát 46
5. Andrej Prichocký, Bc. Kresťanskodemokratické hnutie 41

Nezvolení poslanci:

6. Blažena Sedláková, RNDr,Ing. nezávislá kandidátka 39
7. Mária Tomášová Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie 35
8. Jozef Trišč, Ing.Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie 25
9. Anton Tomlan, Bc Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko 20