Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Obec Tatranská Javorina u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľbu starostu obce Tatranská Javorina:

  1. Alena Pitoňáková, 58 r., starostka obce Tatranská Javorina, nezávislý kandidát
  2. Anton Tomlan, Bc., 36 r., predavač, ĽS – Naše Slovensko
Kompletné znenie vyhlásenia kandidatúry si môžete stiahnuť tu.