Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

GDE Error: Requested URL is invalid

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Vložiť komentár