Zásobovanie pitnou vodou počas havarijnej situácii

Vzhľadom k pretrvajúcej havarijnej situácii v dodávke pitnej vody v
Tatranskej Javorine bude cisterna s pitnou vodou pristavená každý deň až
do odvolania na parkovisku oproti obecnému úradu.

  • Tatranská Javorina 8:00 – 9:00 a 15:00 – 16:00
  • Podspády 9:00 a 16:00
Ilustračný obrázok – internet – www.ovak.cz