Oznámenie výpadku pitnej vody

Spoločnosť PVPS a.s. Poprad, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu, Vám
oznamuje, že
dňa 19.7.2018 v obci Tatranská Javorina došlo k výpadku v dodávke pitnej
vody z dôvodu živelnej udalosti-povodeň spôsobená mimoriadnymi zrážkami.
Z dôvodu nevyhovujúcej kvality pitnej vody v ukazovateli „zákal”
nedoporučujeme používať túto vodu pre ľudskú potrebu.
PVPS a.s. zabezpečuje náhradné zásobovanie pitnou vodou rozvozom
cisternami až do odvolania.
obec Tatranská Javorina a Ždiar – p. Okuľár +421 907 664 062
Z uvedených dôdovodov sú priebežne odoberané havarijné vzorky vôd.
Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel.
0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

V obci Tatranská Javorina bude pristavená cisterna s pitnou vodou v
piatok 20.7.2018 v čase od 9,00 hod – 10,00 hod a 15,00 hod. -16,00 hod,
V Podspádoch o 10,00 hod a 16,00 hod
O ďalších dňoch budeme informovať priebežne podľa vyvíjajúcej sa
situácie.