Súťaž o najkrajšiu snehovú sochu – 2018

Využime naše snehové podmienky a zapojme sa všetci do súťaže!

Obecný úrad v Tatranskej Javorine

vyzýva všetkých obyvateľov aj návštevníkov Tatranskej Javoriny,

aby sa zapojili do súťaže

Zapojiť sa môžu deti, dospelí, rodiny, jednotlivci a  skupinky.

Termín na postavenie sochy je od 18.2.2018 – do 3.3.2018.

Socha môže byť postavená podľa vlastného vkusu a výberu,

na ktoromkoľvek (viditeľnom) mieste v Tatranskej Javorine,

Podspádoch a na Lysej Poľane .

Kto sa zapojí do súťaže, musí nahlásiť svoju účasť a miesto, kde bude socha postavená na obecnom úrade, na tel. čísle, 0907287318

alebo poslať fotku sochy na Facebook Miroslav Michaľák.

Po nahlásení účasti snehové diela budú priebežne hodnotené komisiou.

Veríme, že účastníkom bude priať počasie a  snehové podmienky.

Tešíme sa na bohatú účasť.