Zmluva o dielo č. 8/2017 na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov

Prevziať (Typ súboru: PDF, Veľkosť súboru: 841KB)

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Vložiť komentár