Súťaž o najkrajšiu snehovú sochu – 2017 – výsledky a fotografie

Výsledky snehové sochy:

  1. miesto – pes, autor: Stanislava Michaláková + Matúš a Kristína Pitoňákovci
  2. miesto – žralok, autor: rodina Tomlanová a Matľaková; mamut, autor: Dárius a Ľubomír Michalák
  3. miesto – ovečka, autor: Ľubomír Miškovič
  4. miesto – stonožka, autor: Andrej a Peter Prichocký

Autorom ďakujeme a blahoželáme.

Fotografie

Vložiť komentár