Súťaž o najkrajšiu snehovú sochu – 2017

Využime naše snehové podmienky a zapojme sa všetci do súťaže!

Obecný úrad v Tatranskej Javorine

 vyzýva všetkých obyvateľov aj návštevníkov Tatranskej Javoriny,

aby sa zapojili do súťaže

o  najkrajšiu  snehovú  sochu.

Zapojiť sa môžu deti, dospelí, rodiny, jednotlivci a  skupinky.

 

Termín na postavenie sochy je  od 3.2.2017- do10.2.2017.

 

 Socha môže byť postavená podľa vlastného vkusu a výberu,

na ktoromkoľvek (viditeľnom) mieste v Tatranskej Javorine,

Podspádoch a na Lysej Poľane .

 

Kto sa zapojí do súťaže, musí nahlásiť svoju účasť a miesto, kde bude socha postavená na obecnom úrade, alebo na tel. čísle 052/4499104, 0907994144.

 

Po nahlásení účasti snehové diela budú hodnotené komisiou.

 

Veríme, že účastníkom bude priať počasie a  snehové podmienky.

 

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční  v nedeľu 19.2.2017

v stredisku SKI  Javorina, kde v spolupráci s lyžiarskym strediskom plánujeme usporiadať lyžiarske preteky.

 

Tešíme sa na bohatú účasť.