Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“), číslo zmluvy poskytovateľa: ZLP-2016-1109-miniDCOM+

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Sumatra PDF alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Vložiť komentár