Uznesenia č. 24-30/2016

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.