Facebook Instant Articles už aj pre tjavorina.eu

Face­book pred­sta­vil Ins­tant Artic­les ešte v máji 2015, ako akúsi jednoduchšiu verziu člán­kov, ktorá sa po otvo­rení načíta tak­mer okam­žite. Keďže sa otvá­rajú priamo v apli­ká­cií Face­bo­oku, člo­vek nemusí neus­tále pre­pí­nať medzi apli­ká­ciami, aby vedel, čo je vo svete nové.

Možno ste si už všimli že niektoré zo slovenských online médií túto funkciu už používajú. Napríklad fici.sk, sme.sk, dennikn.sk ale aj mojandroid.sk.

O pád dní sa zaradíme medzi ne aj my :) Teda čakáme na prvotnú kontrolu a schválenie článkov čo by malo trvať 3 až 5 dní a potom už bude čítanie článkov priamo v aplikácii Facebooku rýchlejšie ako doteraz. O ostrom nasadení tejto funkcie vás budeme informovať v samostatnom článku.

Vložiť komentár