Jednodňový zájazd do Zoo, dinoparku a botanickej záhrady v Košiciach

I D E M E N A V Ý L E T !

OBECNÝ ÚRAD TATRANSKÁ JAVORINA

usporiada pre deti aj dospelých zájazd z príležitosti MDD

do ZOO, DINOPARKU

a BOTANICKEJ ZÁHRADY v KOŠICIACH,

navštívime aj DÓM SV. ALŽBETY

dňa 25.6.2016 (sobota)

Poplatok: dospelí: 10,- €

deti: zdarma

V poplatku je zahrnuté cestovné,vstupné a obed.

Záujemcovia nech sa prihlásia do 17.6.2016 na obecnom úrade osobne,

alebo na č. tel. 052 / 44 99 104, 0907 994 144

 


 

Vložiť komentár