Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.04.2016

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2016 (piatok) o 15:30 hod.
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Program zasadania:

[download id=”127″]

Vložiť komentár