Zmluva o dielo 1/2016 medzi MPSB s.r.o. Spišská Belá a obcou Tatranská Javorina

Zmluva o dielo 1/2016 medzi Mestským podnikom Spišská Belá spol. s r.o. Spišská Belá a obcou Tatranská Javorina
Predmet zmluvy: Zber, preprava a uloženie tuhého komunálneho odpadu

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

Vložiť komentár