Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.11.2015

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 27. novembra 2015 (piatok) o 16,00 hod
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Program zasadania:

[download id=”112″]

Vložiť komentár