Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.09.2015

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2015 (štvrtok) o 16,00 hod
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Program zasadania:

[download id=”107″]

Vložiť komentár