Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Kompletné znenie si môžete stiahnuť tu.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Vložiť komentár