Súťaž o najkrajšiu snehovú sochu

Milí obyvatelia Tatranskej Javoriny.

Využime naše snehové podmienky a zapojme sa všetci do súťaže!

Obecný úrad v Tatranskej Javorine vyzýva všetkých obyvateľov Tatranskej Javoriny,

aby sa zapojili do súťaže o najkrajšiu snehovú sochu.

Zapojiť sa môžu deti, dospelí, rodiny, jednotlivci, alebo  skupinky.

Termín na postavenie sochy je do soboty 28.2.2015, kedy určená komisia sochy ohodnotí. Socha môže byť postavená podľa vlastného vkusu a výberu,

na ktoromkoľvek mieste v Tatranskej Javorine, alebo Podspádoch .

( Môže byť v záhrade, na lúke, pri dome, alebo mimo domu)

Kto sa zapojí do súťaže, musí nahlásiť svoju účasť a miesto, kde bude socha postavená, osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na tel. čísle 0907334144.

Veríme, že účastníkom bude priať počasie a aj snehové podmienky.

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v sobotu 7.3.2015 o 14,00 hod

v budove obecného úradu na I. poschodí, kde sa v ten deň uskutoční aj

stolno-tenisový turnaj,

na ktorý Vás tiež všetkých pozývame.

Prezentácia na stolno-tenisový turnaj bude 6.3.2015 od 13,30 hod.

Tešíme sa na bohatú účasť, víťazi budú odmenení!