Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.02.2015

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tatranská Javorina

ktoré sa uskutoční dňa 20.februára 2015 ( piatok) o 16,00 hod
v budove obecného úradu na I. poschodí.

Kompletné znenie si môžete prevziať vo formáte PDF. Na prehliadanie súborov vo formáte .pdf potrebujete program Foxit Reader alebo Adobe Acrobat Reader, ktoré sú voľne dostupné na internete.

Program zasadania:

[download id=”97″]

Vložiť komentár