Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 174

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 133
Počet odovzdaných obálok: 133
Účasť voličov v %: 76,43
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby:
  • Obecného zastupiteľstva: 131 (2 neplatné lístky)
  • Starostu: 133 (0 neplatných lístkov)
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5
Počet zvolených poslancov: 5

Zvolený starosta: Alena Pitoňáková – Nezávislý kandidát – 50 hlasov

Ostatný kandidáti v poradí:

Monika Michaľáková – Nezávislý kandidát – 37 hlasov
Lukáš Mačor – Nezávislý kandidát – 20 hlasov
Anton Tomlan – Nezávislý kandidát – 12 hlasov
Mária Tomášová – SMER-SD – 9 hlasov
Anna Galliková – Nezávislý kandidát – 5 hlasov

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

Anton Tomlan, Bc. – Nezávislý kandidát – 50 hlasov
Blažena Sedláková, Ing., Mgr. – Nezávislý kandidát – 54 hlasov
Jozef Gallik – SMER-SD – 59 hlasov
Miroslav Michaľák – Nezávislý kandidát – 48 hlasov
Slávka Gnebusová – KDH – 48 hlasov