Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Tatranskej Javorine 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Anna Galliková, 51 r., predavačka, Tatranská Javorina 17, nezávislý kandidát
  2. Lukáš Mačor, Bc., 28 r., majster rezervácie, Tatranská Javorina 35, nezávislý kandidát
  3. Monika Michaľáková, 44 r., administratívna pracovníčka, Tatranská Javorina 53, nezávislý kandidát
  4. Alena Pitoňáková, 54 r., administratívna pracovníčka, Tatranská Javorina 12, nezávislý kandidát
  5. Mária Tomášova, Mgr., 49 r., správkyňa účelového zariadenia, Tatranská Javorina 48, SMER – sociálna demokracia
  6. Anton Tomlan, Bc., 32 r., predavač, Tatranská Javorina 46, nezávislý kandidát

Kompletné znenie vyhlásenia kandidatúry si môžete stiahnuť tu.

Vložiť komentár